top of page

Waarom kies jij voor ons?

01.

Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk jouw wensen te vertalen. Dit doen wij door goed te luisteren en vragen te stellen. Een kijkje in de keuken helpt hier ook bij. Zodoende kunnen wij zo goed mogelijk jouw stijl en idee vertalen naar de website.

02.

Tussentijds laten wij regelmatig weten waar wij mee bezig zijn en hoe het eruit ziet. Hierdoor is er transparantie naar de klant. Wil de klant toch iets anders dan kunnen wij hier snel op inspelen.

03.

Meedenken is bij ons vanzelfsprekend. Wij voeren alle ideeën uit zoals de klant dit wil. Echter denken wij wel mee vanuit onze expertise. Dit kan inhouden dat wij voorstellen om toch iets anders te doen omdat het uit functioneel oogpunt beter kan werken.

04.

Wij bieden de klant overzicht. er worden duidelijke afspraken gemaakt welke stappen doorlopen dienen te worden. Wij geven aan hoeveel tijd iets kost en hoe dit wordt weggezet in het totaal overzicht. 

05.

Wanneer jij opeens toch iets anders wil dan er is afgesproken, kunnen wij hier flexibel op inspelen. In goed overleg  met de klant zal het plan worden aangepast en de nieuwe ideeën worden uitgevoerd.

Wie bedienen wij
bottom of page